ویزیت پزشک در منزل

از دیگر خدمات طنین سلامت البرز، ویزیت پزشک در منزل است که پزشک به منزل بیمار می رود و شروع به ارزیابی وضعیت بالینی بیمار می کند. با دریافت خدمات ویزیت پزشک در منزل، فشار خون و علائم حیاتی بیمار مورد بررسی قرار می گیرد و اگر نیاز به انجام آزمایشات یا تزریقاتی هم باشد، در خانه انجام می شود.

خدمات ویزیت پزشک در منزل برای سالمندان، کودکان، افراد دارای معلولیت جسمی یا افراد دارای معلولیت ذهنی بهترین گزینه است و پزشک پس از مراجعه به منزل بیمار و بررسی های اولیه، اگر تشخیص بستری بیمار را در بیمارستان دهد، باید سایر مراحل درمانی در بیمارستان انجام گیرد.

همچنین خدمات ویزیت پزشک در منزل کرج را هم مطالعه کنید.