گفتار درمانی و شنوایی سنجی در منزل

گفتار درمانی و شنوایی سنجی در منزل برای کودکانی که ترس از بیمارستان دارند، مناسب است و یا افرادی که به دلیل سانحه یا تصادف، دچار مشکلات گفتاری و شنوایی شده اند می توانند از خدمات گفتار درمانی و شنوایی سنجی در منزل طنین سلامت البرز استفاده کنند.