میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا دچار فشارخون بالا هستند. کنترل فشارخون با دارو در نهایت به ترکیبی از درمان‌ها نیاز خواهد داشت که هم برای خدمات سلامت و بهداشت کشور و هم برای بیمار بسیار هزینه‌بردار است؛ اما برخلاف باور عمومی، حذف نمک از تغذیه، غیرضروری بوده و کافی نیست. بنابراین لازم است به یک سری شاخص‌ها و نکات غیردارویی توجه کنید که می‌توانند به طور مؤثر، فشارخونتان را کنترل کنند.