سونوگرافی و رادیولوژی در منزل

تصویر برداری تشخیصی توسط متخصص سونوگرافی یا متخصص رادیولوژی برای بخش های مختلف بدن انجام می شود و در این روش، از انرژی تابشی برای تشخیص و سپس درمان بیماری ها استفاده می شود.
عکس های به دست آمده از رادیولوژی توسط متخصص رادیولوژیست مورد بررسی قرار می گیرند و رادیولوژیست ها پزشکانی هستند که بعد از اتمام پزشکی عمومی خود، تخصص رادیولوژی گرفته اند اما مراحل عکس برداری از بخش های مختلف بدن به کمک کارشناسان رادیولوژی انجام می گیرد.
برای استفاده از خدمات رادیولوژی در منزل کرج طنین سلامت البرز، می توانید وارد سایت این مرکز شوید و در بخش نوع خدمات، گزینه رادیوگرافی را انتخاب نمایید. سپس باید نوع رادیوگرافی را از میان گزینه های زیر انتخاب کنید :
• رادیوگرافی مچ دست
• رادیوگرافی مچ پا
• رادیوگرافی ستون فقرات کمر
• رادیوگرافی استخوان ران
• رادیوگرافی مچ پا
• رادیوگرافی ریه
• رادیوگرافی دو زانو
خدمات سونوگرافی در منزل هم شامل سونوگرافی شکم و لگن، سونوگرافی دایلر دو اندام و سونوگرافی دایلر است که توسط متخصص سونوگرافی برای شما انجام می گیرد.