مرکز طنین سلامت با ارائه فاکتور به بیمار با کلیه بیمه ها آماده همکاری می باشد

قرارداد ها

 • بیمه حافظ
 • بانک صنعت و معدن
 • بانک کشاورزی
 • بانک مسکن
 • بانک توسعه صادرات ایران
 • بانک توسعه تعاون
 • پست بانک ایران
 • بانک اقتصاد نوین
 • بانک کارآفرین
 • بانک سامان
 • بانک سینا
 • بانک شهر
 • بانک دی
 • بانک صادرات
 • بانک ملت
 • بانک تجارت
 • بانک رفاه کارگران
 • بانک حکمت ایرانیان
 • بانک گردشگری
 • بانک ایران زمین
 • بانک قوامین
 • بانک انصار
 • بانک سرمایه
 • بانک پاسارگاد
 • بانک قرض الحسنه مهر ایران
 • بانک قرض الحسنه رسالت